Tidigare seminarier

Ilerapanel231207

2024

Kommer vi att kunna lösa behoven av arbetskraft? 5 mars: bildspel Kirk Scott och Annika Wallenskog

2023

 
En reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet – hur blev det och vad väntar? 7 december: Inspelning och bildspel Joel Phalén och MR. Matija Vodopivec

 
Omställningsstudiestödet – blev det som vi tänkte? 29 maj: Inspelning och bildspel Christina ForsbergPär Andersson och Anna Bengtsson

 
Hur möter regeringen utmaningarna på arbetsmarknaden när konjunkturen viker och strukturomvandlingen tilltar? 14 feb: inspelning och bildspel Ylva Hedén & David Seim

2022

2021 

 • Arbetsmarknadspolitik mot långtidsarbetslöshet. 8 nov 2021:Inspelning, bildspel:Susanne SpectorJohan VikströmAnnika Sundén
 • En reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet – en diskussion om förslagen i promemorian, Ds 2021:27. 5 okt 2021.
 • Genomförande av parternas principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. 14 juni 2021:Inspelning
 • Matchningstjänster i en reformerad Arbetsförmedling 2022. 20 april 2021:Inspelning, bildspel: Martin KruseMartin Söderström
 • ”Äldre har aldrig varit yngre – åtgärder för ett längre arbetsliv” – slutbetänkandet från Delegationen för senior arbetskraft. 26 jan 2021: Inspelning, bildspel: Lisa LaunAnders Ferbe

2020

 • Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter coronakrisen, 1 sept 2020. 
 • Framtidens arbetsmarknadsstatistik, 21 okt 2020. Bildspel:Lisa LaunLena Orpana
 • Arbetsmiljöarbetet i en snabb strukturomvandling – en inkluderande strategi för att förebygga ohälsa och olycksfall, 1 dec 2020:Inspelning, bildspel: Magnus Sverke
 • Valideringsdelegationens slutbetänkande, 4 feb 2020.

2019

 • Presentation av Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande 
 • Saltsjöbadsavtalets 80-årsjubileum
 • Framtidens subventionerade anställningar- presentation av forskarrapport om villkoren för personer med anställningsstöd
 • Arbetsförmedlingens reformering
 • Valideringsdelegationens slutbetänkande

2018

 • Riksrevisionens granskning av delar av Arbetsförmedlingens verksamhet
 • Den svenska arbetsmarknadsmodellen och konflikten i Göteborgs hamn
 • Seminarium om etableringsjobben
 • OECD Jobs Strategy – rekommendationer för fler och bättre jobb

Inspelning del 1: Den svenska arbetsmarknadsmodellen och konflikten...

Inspelning del 2: Den svenska arbetsmarknadsmodellen och konflikten...

Inspelning: Seminarium om etableringsjobben

2017

 • Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande - Vägledning för framtidens arbetsmarknad
 • Hur underlätta etablering på arbetsmarknaden genom nya vägar?
 • Slutbetänkanden om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv och nationellt centrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö
 • ILERA 50 år: forskning och dialog om arbetsmarknad och arbetsliv i Sverige och internationellt.

2016

 • Utredningen om Arbetsförmedlingen
 • Avtalsrörelse 2016
 • Ny arbetsmiljöstrategi
 • Etablering på arbetsmarknaden

2015

 • Profiling – en modell för att förutse långtidsarbetslöshet
 • Hela lönen, hela tiden- utmaningar för ett jämställt arbetsliv (JA-delegationens utredning)
 • Översyn av lex Laval

2014

 • Långtidsarbetslösheten i Sverige
 • Yrkesutbildningar - möjligheter och problem
 • Matchningen på svensk arbetsmarknad
 • Övergången från arbete till pension 2012
 • Arbetsmarknadsministern om arbetsmarknadspolitiken

2013

 • Pensionsåldersutredningen
 • Situationen för ungdomar utanför arbetsmarknaden
 • Rörligheten på arbetsmarknaden - psykologiska perspektiv på inlåsning och rörlighet
 • Omställning - omställningsavtalen och deras funktion på arbetsmarknaden och i arbetsrätten

Relaterade underlag i samband med seminarier

Framtidens arbetsmarknadsstatistik

framtidensarbetsmarknadsstatistikifau201021.pptx

framtidensarbetsmarknadsstatistiksvensktnringsliv201021.pptx

framtidensarbetsmarknadsstatistiktco201021.pptx

presentationilera201021av.pdf

presentationilera201021mi.pdf

presentationilera201021scb.pdf

Saltsjöbadsavtalet

calmfors_saltsjbadsavtalet190312.pptx

joakimpalme_saltjbaden190312r.pptx

medarbetaravtalsaltjbaden12mars2019.pptx

saltjbaden_annikasunden12mars.pptx

saltsjbaden80r_westregrd.pdf

saltsjbadsavtalet_olausson.pptx

saltsjbadsavtalets80-rsjubileum_malmlindberg.pptx

samhllsfarligakonflikter_nystrm.pptx

skanssaltis.pptx

Seminarium om etableringsjobben den 12 juni

Anders Forslunds bildspel den 12 juni

Seminarium om den svenska arbetsmarknadsmodellen och konflikten i Göteborgs hamn

Mediarapportering:

Sveriges Radio: ”Fack vill skjuta upp strejkrättsutredning” (2018-03-28)

Arbetsvärlden: ”Allt mer osannolikt att Transport och Hamnarbetarförbundet går samman” (2018-03-29)

Lag & avtal: ”Arbetsgivarkänga till Transport: Ni har redan fått 46 år på er” (2018-03-28)

Janerik Larsson skriver ett blogginlägg i Svenska Dagbladet: ”…inte bara sitta på min rumpa och vänta på bättre tider” (2018-03-28)

Flamman: ”Självaktning hamnen” (2018-03-29)

Flamman: ”Nya besked i hamnen – men strejkutredningen ligger fast” (2018-03-29)

Sändning av Ileraseminarium från den 31 maj 2017 i SVT Forum:

Utredningen om AF-delbetänkande

Dualisering, polarisering och den neoliberala världsordningens slut, Tomas Berglund

Arbetsmarknadens- och arbetslivets framtida utmaningar: ett arbetsrättsligt och industrial relationsperspektiv, Mia Rönnmar

Svante Nycanders anförande om Avtalsrörelse 2016

Riksrevisionens granskning av Arbetsförmedlingens verksamhet 2017

Matchningen på arbetsmarknaden – sökandesammansättningens betydelse (RiR 2017:26)

Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutbildning – små regionala skillnader i effekter (RiR 2017:21)

Effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning (RiR 2017:20)

Bildspel från seminariet den 30 jan 2018

ilera20180129 oh_Stefan Lundgren.pdf

RiR granskar af180130_Anders Forslund.pptx 

annabengtsson.pptx (260.63 KB)
prandersson.pptx (4.05 MB)
andersstenberg.ppt (633.5 KB)
skanssaltis.pptx (1.39 MB)
Scott_ILERA.pptx (6.32 MB)