Nästa seminarium

Ilera231207

Kommer vi att kunna lösa behoven av arbetskraft?

Den demografiska utvecklingen under kommande år innebär ett mindre tillskott till antalet personer i arbetsför ålder än tidigare. Detta kommer sannolikt att begränsa de kommande tillskotten till arbetskraften. Samtidigt är behoven av arbetskraft framöver stora i både näringsliv och offentliga verksamheter. Redan nu upplever många arbetsgivare att det är svårt att hitta personal. Läget beskrivs ofta som särskilt besvärligt i norra Sverige.

Svensk ekonomi och arbetsmarknad har under lång tid utgått ifrån att vi ska ha allt fler i arbetskraften och i sysselsättningen. Kommer arbetskraften att räcka till framöver? Hur och var ska näringsliv och offentliga arbetsgivare hitta arbetskraft? Vad kan regeringen, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna göra för att möta dessa utmaningar? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras på detta seminarium. På seminariet deltar representanter för regeringen, forskningen samt arbetsmarknadens parter. Seminariet avslutas med en paneldiskussion där fler representanter för parterna deltar.

Medverkande:

  • Kirk Scott, professor i ekonomisk demografi, Lunds universitet.
  • Elisabeth Svantesson, finansminister.
  • Tobias Brännemo, chefekonom, Unionen.
  • Annika Wallenskog, chefekonom, SKR.

Seminariet och samtalen leds av Irene Wennemo, GD Medlingsinstitutet samt ordförande i svenska ILERA-föreningen.

Tid och plats

Tid: tisdag 5 mars 12:00-13:30.
Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm.
Digitalt deltagande: Länk för digitalt deltagande skickas i god tid före seminariet.

OBS! Antalet platser för fysiskt deltagande är begränsat. Betalande medlemmar har förtur till medverkan på plats (”först till kvarn”). Enklare förtäring serveras på plats från kl. 11:30.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast 27 februari!

Kommande seminarier:

  • Seminariet därefter är planerat till Arbetslöshetens dag 15 maj 2024.

____________________________________________________________