Medlemskap

swish

Vid betalning anges namn, adress och e-post.

Svenska ILERA-föreningen är en filial till organisationen International Labour and Employment Relations Association (ILERA) som har sitt säte i Genève. Organisationen ska främja forskning och dialog om arbetsmarknad och arbetsliv.

Målgruppen för föreningen är personer särskilt intresserade av vad som händer på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Svenska ILERA-föreningen har individuella medlemmar med anknytning till näringslivet/företag, parterna på arbetsmarknaden, departement, myndigheter och forskningsinstitutioner. Föreningen är ett unikt och informellt diskussionsforum inom sitt område. Unikt på det sättet att parterna på arbetsmarknaden, departement och forskningen tillsammans organiserar seminarier kring aktuella frågor.

Verksamheten bedrivs genom att föreningen organiserar seminarier kring aktuella teman där ny forskning eller utredningar presenteras och kommenteras av medverkande från forskningen och parterna. Seminarierna brukar förläggas till kl. 12.00 -13.30 för att underlätta deltagande. Som medlem bjuds man in att delta i seminarierna och får information om olika internationella konferenser. Inbjudan skickas via e-post. Deltagande i seminarierna är kostnadsfritt.

För medlemskap i föreningen betalar man medlemsavgiften som är 200 kronor per år. Medlemsavgiften betalas in till föreningens plusgirokonto 37 19 24-2 eller Swisha till föreningens swishnummer 123 431 77 23 . Vid betalning anges namn, adress och e-post.