ILERA World Congress 2021

Ilera World Congress 2021

the 19th ILERA World Congress, Lund, Sweden, 21–24 June 2021

Varmt välkommen till ILERA:s världskongress – en internationellt ledande och tvärvetenskaplig arbetsmarknadskonferens!

21–24 juni arrangeras ILERA:s världskongress i Lund på ämnet ”Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations”.

Det är första gången som världskongressen hålls i Sverige och Norden.

Människor och företag rör sig allt oftare över gränserna, och gränserna håller också på att omförhandlas – mellan människor och maskiner, arbete och privatliv och anställning och andra arbetsformer. Det senaste året har samtidigt Covid-19-pandemin satt upp nya gränser och på ett fundamentalt sätt utmanat både etablerade sätt att samverka och globala ekonomiska, politiska och samhälleliga förutsättningar. Arbete och arbetsmarknader över hela världen utmanas också av trender, såsom globalisering och protektionism, klimatförändring, digitalisering och automatisering, ökad ojämlikhet och strävan efter hållbart arbete, jämställdhet och mångfald samt en åldrande befolkning och spänningar mellan generationerna. – ILERA:s världskongress kommer att ta sig an alla dessa viktiga frågor.

ILERA (the International Labour and Employment Relations Association) är sedan mer än femtio år en internationellt ledande vetenskaplig organisation med fokus på samhällsrelevant och tvärvetenskaplig forskning om arbetsmarknaden och arbetslivet.  

ILERA:s världskongress utgör en unik möjlighet att ta del av aktuell internationell forskning, att lyssna till ledande forskare och beslutsfattare och att diskutera arbetsmarknadens utmaningar och framtidsfrågor med en internationell publik. Världskongressen utgör en viktig mötesplats för forskare och representanter för arbetsmarknadens parter, regeringar och myndigheter samt internationella organisationer från hela världen.

På grund av Covid-19-pandemin så har ILERA:s världskongress ställts om från en fysisk konferens till en online-konferens. Kongressen löper under fyra dagar, och har ett intressant och varierat program med större sessioner i plenum med intressanta keynote speakers och mindre sessioner som möjliggör fördjupad diskussion. Sessionerna hålls i Zoom, och det kommer också att finnas möjligheter till socialt nätverkande.
ILERA:s världskongress arrangeras i samverkan med arbetsmarknadens parter och med generöst stöd från olika bidragsgivare. Kongressen kommer också att belysa den nordiska och svenska arbetsmarknadsmodellen samt det lokala och regionala närings- och arbetslivet.

Konferensavgiften är endast 300 SEK (doktorander och studenter betalar endast 150 SEK).
Du anmäler dig på kongresshemsidan (under rubriken ”Registration”): www.ileraworldcongress2021.se

Här hittar du också mer information om kongressens innehåll och upplägg.

För frågor, var vänlig kontakta ilera2021@jur.lu.se


Varmt välkomna och vänliga hälsningar

Mia Rönnmar, President för ILERA och professor vid Lunds universitet,
för den akademiska kommittén och organisationskommittén och den Svenska ILERA-föreningen

Dear friends and colleagues,

I am very happy and honoured to welcome you to Lund and the 19th ILERA World Congress to be held between the 21st and 24th of June 2021. The theme of the congress is ‘Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations’.

For more than 50 years, ILERA, has promoted the study of labour and employment relations throughout the world. The 19th ILERA World Congress will continue this impressive tradition and serve as a vital global platform, gathering scholars, social partners, policy-makers, and other stakeholders to exchange ideas and best practices.

Lund University, my home university, will host the ILERA World Congress. Lund University is a full-scale, research-intensive, internationally-oriented university that recently celebrated its 350th anniversary. The ILERA World Congress is organized by an Organizing Committee, an Academic Committee and the Swedish ILERA Association in collaboration.

Due to the Covid-19 pandemic, and in order to ensure a safe and inclusive congress with participation from around the world, the organizers, in collaboration with the ILERA Executive Committee, have decided that the ILERA World Congress will go online .
The theme of the 19th ILERA World Congress is ‘Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations’ and the congress will be organized on 21–24 June 2021 in Lund, Sweden.
We set out to offer an engaging and inspiring congress design, where robust digital solutions will provide for high quality transmission of panels, sessions and presentations, and where participants will be able to communicate and collaborate in various ways in a broad and global setting.
The World Congress will provide excellent opportunities for discussion of new research results and policies, exchange of best practices, and social networking.
We are striving to keep the congress fees to a minimum.

FINAL extension of deadline for submissions: 31 January 2021
The Call for Papers can be found at the congress website: www.ileraworldcongress2021.se
For questions, please contact: ilera2021@jur.lu.se

 

A warm welcome to Lund and Sweden in 2021, and all the best
Mia Rönnmar
President of ILERA