Styrelsen

 

Ordförande
Claes Stråth, fd GD Medlingsinstitutet

Vice ordförande
Mia Rönnmar, Lunds Universitet

 

Ledamot 
Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv

 

Ledamot
Adnan Habibija, LO

 

Ledamot
Christian Lövgren, Saco

ledamot
Kristina Lovén Seldén, TCO

Ledamot
Sophie Thörne, SKL

 


Per-Anders Edin, Uppsala Universitet

 

Ledamot
Stefan Hult, Arbetsmarknadsdepartementet

 

 

Ledamot
Olle Hammarström, medlare

Sekreterare
Farhad Abdi, AF

Skattmästare
Zeynep Baser, Sida