Omställningsstudiestödet – blev det som vi tänkte?

Trepartsöverenskommelsen mellan regeringen och parterna om en ändrad anställningstrygghet och bättre förutsättningar för livslångt lärande genom bland annat omställningsstudiestöd har nu trätt i kraft sedan 1 oktober. Andra ansökningsomgången är i gång för omställningsstudiestödet. 1 952 personer har fått bifall och mer än 37 500 har sökt. Enligt överenskommelsen skulle 8 800 personer få stöd under 2023 och 2026 ska det vara 44 000. Blev det som det var tänkt? Hur klarar CSN och andra myndigheter att hantera denna nya stora reform på arbetsmarknaden? Kan utbildningsanordnarna erbjuda ett utbildningsutbud som svarar emot de sökandes behov? 

Program:

Inledning: Vad var intentionerna i trepartsöverenskommelsen om omställningsstudiestöd och hur motsvarar implementeringen dem?

 • Linda Grape, kanslichef. PTK, tidigare statssekreterare RK
 • Pär Andersson, förhandlare, Svenskt Näringsliv

Hur klarar CSN och andra myndigheter att handlägga alla ansökningar?

 • Christina Forsberg, GD CSN

Har utbildningsanordnarna anpassat sitt utbildningsutbud till den nya efterfrågan?

 • Anna Bengtsson, Utredare UKÄ

Vilken handlingsberedskap har regeringen för att uppfylla överenskommelsen?

 • Erik Scheller, statssekreterare Utbildningsdepartementet

Partskommentarer:

 • Hedvig Modin, utredare, Saco
 • Thomas Carlén, ekonom, LO
 • Sofia Hylander, utredare, TCO
 • Mia Bernhardsen, chef kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
 • Sabina Bajraktarevic, förhandlare SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning

Samtalet leds av Irene Wennemo, ordförande i svenska ILERA-föreningen.  

Tid och plats (hybridmöte)

 • Måndag 29 maj 12:00-13:30.
 • Lokal: Saco, Lilla Nygatan 14, Stockholm (Personer på plats får enklare lunch tillgänglig från 11.30)

 • Digital: länk för deltagande kommer i god tid innan seminariets start

OBS! Antalet platser vid fysiskt deltagande är begränsat. Betalande medlemmar har förtur till medverkan på plats (”först till kvarn”).

OBS! Föreningens årsmöte föregår seminariet, vid 11.00

Anmäl dig senast 26 maj

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Är du medlem i ILERA?
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Hur vill du delta?( * )
Meddelande: