”Äldre har aldrig varit yngre – åtgärder för ett längre arbetsliv” – Ilera-webinarium om slutbetänkandet från Delegationen för senior arbetskraft

Bakgrund

Den 30 november 2020 avslutade Delegationen för senior arbetskraft sitt arbete och överlämnade betänkandet SOU 2020:69 Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre till regeringen och statsrådet Ardalan Shekarabi. Under två års tid har Delegationen arbetat med att identifiera hinder och möjligheter för att bättre kunna tillvarata äldres kunskap och erfarenhet i arbetslivet. Vid seminariet får vi ta del av hur det i praktiken har gått och de viktigaste slutsatserna som delegationen drar men får även en bild av forskningsläget om äldre i arbetslivet, synen på äldre på arbetsmarknaden samt betydelsen av ett längre arbetsliv för både samhälle och individ.

Program och medverkande

Vid seminariet presenterar delegationens ordförande Anders Ferbe delegationens överväganden, bedömningar och förslag för längre arbetsliv. Därefter kommenteras inlägget av forskaren och docent Lisa Laun vid IFAU utifrån ett nationalekonomiskt och sociologiskt perspektiv. Seminariet avslutas med en kort diskussion med arbetsmarknadens parter om de huvudsakliga slutsatserna i betänkandet och politiken framåt samt frågor från publiken.

  • 12:00 Introduktion av svenska Ilera-föreningens ordförande Mats Wadman
  • 12:05 Presentation av delegationens arbete och förslag – Anders Ferbe
  • 12:30 Vad säger forskningen om på vilka villkor det går att få fler äldre att stanna kvar i arbetslivet och de hinder som föreligger? – Lisa Laun
  • 12:45 Modererad diskussion med parterna
  • 13:10 Publikfrågor
  • 13:20 Slutord/kommentarer fr A Ferbe och Lisa Laun
  • 13:30 Avslutning Mats Wadman

Tid och plats

  • Tisdagen den 26 januari kl. 12:00-13:30.
  • Online (återkommer om länk)

Anmälan

Anmälan senast den 22 januari via formuläret nedan.

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Förtäring:
Är du medlem i ILERA?
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Meddelande: