Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande -
Vägledning för framtidens arbetsmarknad

Arbetsmarknadsutredningen med Cecilia Fahlberg som särskild utredare överlämnar den 25 oktober sitt delbetänkande - Vägledning för framtidens arbetsmarknad – till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

I betänkandet ( http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/10/sou-201782/) föreslår utredningen hur Arbetsförmedlingens vägledning bör stärkas och samspela med annan vägledning. Betänkandet innehåller även en kartläggning av hur samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan stat och kommun.

I det fortsatta utredningsarbetet kommer bl.a. arbetsmarknadspolitikens roll för kompetens- försörjning på regional och national nivå behandlas. Dessutom ska arbetsmarknadsutbildningens roll och formerna för denna utredas.

Därför är följande frågor viktiga att ha en diskussion och dialog kring:

  • Hur ska arbetsmarknadspolitiken i större utsträckning samverka med relevanta aktörer på regional och nationell nivå i syfte att stärka kompetensförsörjningen?
  • Hur kan arbetsmarknadsutbildningen bättre svara mot arbetsmarknadens behov och i vilken form och av vilka aktörer ska arbetsmarknadsutbildningar tillhandahållas?
  • Vilka övriga förändringar kan behövas i utbildningssystemet och arbetsmarknadspolitiken för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov?
     

Cecilia Fahlberg inleder seminariet. Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter och forskare är inbjudna att kommentera delbetänkandet och diskutera vilka aspekter som är viktiga att belysa i de delar av uppdraget som kommer att ingå i utredningens slutbetänkande.

Seminariet leds av Claes Stråth.

Tid: Fredag den 27 oktober 2017, kl. 12.15 - 13.45

Plats: Ledarna, S:t Eriksgatan 26 (vid Fridhemsplan)

Lätt förtäring serveras från kl. 11.45

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Förtäring:
Meddelande: