Presentation av Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande

Den särskilda utredaren Cecilia Fahlberg överlämnar den 30 januari sitt slutbetänkande -– ”Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad”- till regeringen.

Enligt kommittédirektiven ska utredningen lämna förslag till hur det statliga åtagande för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektivt och tydligt och hur Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas för att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

ILERA anordnar i samarbete med Arbetsmarknadsutredningen ett seminarium där utredningens förslag presenteras.

Cecilia Fahlberg inleder seminariet. Arbetsmarknadens parter och forskare är inbjudna att kommentera utredningens förslag.

Medverkande:

  • Carina Lindfelt, avdelningschef, Svenskt Näringsliv
  • Anders Forslund, bitr. chef, professor, IFAU
  • Per-Arne Andersson, avdelningsdirektör, SKL
  • Adnan Habibija, utredare, LO
  • Kristina Lovén Seldén, utredare,TCO
  • Ursula Berge, samhällspolitisk chef, SSR (Saco)

Moderator: Mats Wadman, ordförande Svenska ILERA-föreningen

Tid: torsdag den 31 januari, kl. 09.15 - 11.30

Plats: Regeringskansliet, Aulan i centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70

Det finns särskilda rutiner för in- och utpassering i regeringskansliets lokaler. Förutom föranmälan krävs ID-handling som ska visas i entrén. Det är viktigt att vara i tid.

Kaffe och smörgås serveras från kl. 08.45

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Förtäring:
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Meddelande: