En reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet – hur blev det och vad väntar?

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har gjorts utifrån en politisk ambition att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och bidra till högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. I huvudsak har reformeringen inneburit att fler insatser utförs av leverantörer, samtidigt som Arbetsförmedlingen har myndighetsansvar och ansvar för att det finns en välfungerande arbetsmarknadspolitisk verksamhet i hela landet och en bredd av insatser. En samverkansmodell har utvecklats baserad på överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna med syfte att arbetssökande ska få ett ändamålsenligt stöd.

Arbetsförmedlingen har i en återrapport till regeringen beskrivit vilka förändringar uppdraget att reformera verksamheten har medfört för myndigheten. Samtidigt har OECD arbetat med att samla kunskaper och lärdomar från flera länder, däribland Sverige, av att använda externa leverantörer inom arbetsmarknadspolitiken.

Svenska Ilera-föreningen bjuder in till seminarium om den reformerade arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Samtalet leds av Ilera-föreningens ordförande Irene Wennemo.

Program:

  • Regeringens syn på den reformerade arbetsmarknadspolitiken, statssekreterare Sophia Metelius
  • Så har reformeringen förändrat Arbetsförmedlingens verksamhet, Joel Phalén, enhetschef Arbetsförmedlingen
  • Internationella lärdomar av att använda externa leverantörer inom arbetsmarknadspolitik, Mr. Matija Vodopivec, OECD. (M Vodopivec medverkar digitalt och passet genomförs på engelska)
  • Arbetsförmedlingens samverkan med matchningsaktörerna och kommuner, Fredric Skälstad, näringspolitisk chef Kompetensföretagen och Monica Sonde, avdelningschef SKR.

Avslutande diskussion, företrädare för arbetsmarknadens parter. 

Tid och plats (hybridmöte)

  • Tid: torsdagen 7/12, kl. 12-13:30.

  • Plats: LO, Barnhusgatan 18, Stockholm

  • Digitalt: Digital medverkan via Teams, länk för deltagare skickas i god tid före seminariet!

OBS! OBS! Antalet platser vid fysiskt deltagande är begränsat. Betalande medlemmar har förtur till medverkan på plats (”först till kvarn”). Enklare förtäring serveras på plats från kl. 11:30.

Anmäl dig senast 1 december

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Är du medlem i ILERA?
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Hur vill du delta?( * )
Meddelande: