Webbseminarium om arbetsmiljöarbetet i en snabb strukturomvandling – en inkluderande strategi för att förebygga ohälsa och olycksfall

Den nuvarande arbetsmiljöstrategin har gäller under 2016-2020. Inom regeringskansliet tas nu en ny strategi fram.

Vid seminariet kommer  professor Magnus Sverke att reflektera över de nuvarande strategins styrkor och svagheter samt ge sin syn på vad som är viktigt framöver för att motverka ohälsa och olycksfall och för att upprätthålla en god arbetsmiljö på svensk arbetsmarknad.

Därefter kommer statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé att redovisa sina tankar för den framtida arbetsmiljöstrategin. Sedan blir det kommentarer från parterna och diskussion.

Seminariet modereras av Mats Wadman, ordförande Svenska ILERA-föreningen.

Tid och plats

  • Tisdagen den 1 december kl. 12:00-14:00.
  • Webbseminarium, återkommer om länk.

Anmälan

Anmälan senast den 26 november via formuläret nedan.

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Förtäring:
Är du medlem i ILERA?
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Meddelande: