Lunchseminarium den 12 juni om etableringsjobben

Regeringen och LO, Unionen och Svenskt Näringsliv har i en avsiktsförklaring konstaterat att de är överens om att så kallade etableringsjobb bör införas. Syftet med etableringsjobben är att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa kvinnor och män på arbetsmarknaden samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning.

I avsiktsförklaringen sägs att etableringsjobben ska möjliggöra för nyanlända och långtidsarbetslösa att få en anställning hos en arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal om etableringsjobb. Anställningen ska normalt leda till en tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren. Arbetsgivarens totala lönekostnad för anställningen är 8 400 kr per månad (2019). Därtill får arbetstagaren en skattefri ersättning under längst 2 år på högst 9 870 kr per månad.

Ambitionen är att etableringsjobben ska införas under andra halvåret 2019. Innan dess behöver bland annat klarläggas att modellen är förenlig med befintligt arbetsrättsligt regelverk och att det inte finns några hinder av statsrättslig karaktär enligt EU-regler.

Regeringen har nyligen reformerat de subventionerade anställningarna och infört ett nytt, enhetligt stöd. Introduktionsjobben har ersatt särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb, trainee välfärd och trainee brist.

Är etableringsjobben bara en i raden av stöd till de som har svårt att bli etablerade på arbetsmarknaden? Kommer etableringsjobben att bli mer framgångsrikt än andra modeller? Är kravet på kollektivavtal en allvarlig begränsning? Hur säkerställa träffsäkerheten i etableringsjobben? Eller om de kommer att gå i likvärdig utsträckning till kvinnor och män?

Svenska ILERA-föreningen anordnar ett lunchseminarium för att söka svar på dessa och andra frågor med hjälp av forskning, parter och politiker.

Medverkande:

  • Anders Forslund, professor, IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
  • Susanna Gideonsson, förbundsordförande, Handels
  • Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef, Almega
  • Martin Linder, förbundsordförande, Unionen
  • Veli-Pekka Säikkälä, förhandlingschef, IF Metall
  • Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen
  • Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Ytterligare medverkande kan tillkomma

Moderator: Claes Stråth, ordförande Svenska ILERA-föreningen

Tid och plats

Tisdagen den 12 juni 2018, kl 12.00-13.30, LO, Barnhusgatan 18, Stockholm

Lunchsmörgås serveras från kl 11.30.

Vid Svenska ILERA-föreningens årsmöte som startar kl 13.45 medverkar Mia Rönnmar, tillträdande president i den Internationella ILERA-föreningen, och informerar om den internationella verksamheten och världskongressen i Sverige 2021.

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Förtäring:
Meddelande: