Hur kan utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden förbättras?

Utrikes födda är viktiga för arbetskrafts- och kompetensförsörjningen. Detta gäller inte minst utrikes födda kvinnor. Efterfrågan på arbetskraft är stark, vilket har bidragit till att tiden för etablering på arbetsmarknaden för nyanlända har förkortats på senare år. Samtidigt står många utrikes födda kvinnor utanför arbetsmarknaden.

Vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder är effektiva för att hjälpa utrikes födda kvinnor in på arbetsmarknaden? Vad vet vi fungerar utifrån forskningsresultat och evidens på fältet? Kan samordningen mellan den statliga arbetsmarknadspolitiken och kommunernas insatser förbättras? Vad är arbetsmarknadens parter syn på utmaningen?  Under seminariet diskuteras vilka hinder det finns för utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden samt vad som kan göras för att förbättra gruppens etablering ytterligare.

Seminariet inleds med presentationer av Olof Åslund, Marika Lindgren Åsbrink och Eva Samakovlis. Därefter följer en paneldiskussion där även representanter för arbetsmarknadens parter ansluter.

Samtalet leds av Irene Wennemo, ordförande i svenska ILERA-föreningen.  

Medverkande:

 • Olof Åslund, gästprofessor vid Uppsala universitet och vetenskaplig ledare vid Uppsala Immigration Lab
 • Marika Lindgren Åsbrink, särskild utredare, Ju 2022:05: Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor
 • Eva Samakovlis, analysdirektör, Arbetsförmedlingen
 • Ayse Andersson, grundaren av metoden Matchning från dag 1, projektet Jämställd etablering, tjänstemannaföreträdare, SACO
 • Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef, Kommunal
 • Patrick Joyce, chefsekonom, Almega
 • Ulrica Runemar, tf. sektionschef för arbetsmarknadssektionen, SKR

Tid och plats

 • Torsdagen den 1 december kl. 12:00-13:30.
 • Form: hybridseminarium fysisk + digital
  • Lokal: TCO-salen, Linnégatan 14, Stockholm.
  • Digital: Zoom, länk för deltagande kommer i god tid innan seminariets start

OBS! Antalet platser vid fysiskt deltagande är begränsat. Betalande medlemmar har förtur till medverkan på plats (”först till kvarn”). Lättare lunch och kaffe serveras på plats.

Anmäl dig senast 28 november

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Är du medlem i ILERA?
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Hur vill du delta?( * )
Meddelande: