Hur underlätta etablering på arbetsmarknaden genom nya vägar?

Den svenska arbetsmarknaden är tudelad. Många har goda möjligheter till jobb med bra anställningsvillkor. Andra möter en helt annan verklighet, inte minst de med en sämre utbildning varav många är nyanlända till Sverige.

Vad kan göras för att underlätta etablering på arbetsmarknaden? I den politiska diskussionen nämns "Enkla jobb" eller enklare vägar till jobb. Vad betyder det? Finns det andra nya vägar? Är fler anställda i offentlig sektor en lösning? Är utbildning en nödvändig men kanske inte tillräcklig förutsättning för att få ett jobb?

Vem eller vilka är ansvariga för att underlätta etablering på arbetsmarknaden genom nya vägar?

Seminariet inleds av Irené Wennemo, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet.

Vid seminariet medverkar också:

Anna-Karin Hatt, VD, Almega

Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO

Ursula Berge, samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR (Saco)

Som vanligt kommer det att finnas tid för frågor och diskussion.

Seminariet leds av Claes Stråth.

Tid: Onsdagen den 31maj 2017, kl. 11.30 - 13.00

Plats: SN, storgatan 19

Lätt förtäring serveras kl. 11.00

Anmälan senast måndagen den 29 maj

Välkommen!

Claes Stråth

Ordförande

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Förtäring:
Meddelande: