Matchningstjänster i en reformerad Arbetsförmedling 2022

Arbetsförmedlingen ska förbereda genomförandet av reformeringen av myndigheten där fler arbetssökande under 2021 kan ta del av utvecklade matchningstjänster. Arbetsförmedlingen planerar därför att införa matchningstjänsten Rusta och matcha (KROM) i fler kommuner. Utökningen är ytterligare ett steg i den successiva reformeringen av Arbetsförmedlingen där fristående aktörer rustar och matchar arbetssökande till jobb eller utbildning. I förberedelsearbetet ska Arbetsförmedlingen särskilt utveckla:

 • Ersättningssystem till fristående aktörer
 • Effektiv kontroll och uppföljning av aktörer
 • Den digitala infrastrukturen för ett effektivt utbyte av information
 • Hur tillgång till data hos fristående aktörer kan säkras

En första delrapport lämnas till regeringen senast den 15 april 2021 och en slutredovisning den 15 augusti 2021.

IFAU analyserar på uppdrag av regeringen matchningstjänster hos Arbetsförmedlingen. 

Program och medverkande

Vid seminariet presenterar Martin Kruse, förvaltningsdirektör Arbetsförmedlingen, resultatet av delrapporten. Därefter presenterar Martin Söderström, forskare vid IFAU, förutsättningar för utvärdering av matchningstjänsterna. Representanter för arbetsmarknadens parter kommenterar.

Introduktion av svenska Ilera-föreningens ordförande Mats Wadman

 • 12:05 AF beskriver vad matchningstjänster är, erfarenheter hittills och hur man vill förändra dem framöver – Martin Kruse
 • 12:30 IFAU redovisar sin analys av de nya matchningstjänsterna hos Arbetsförmedlingen under 2020 och utifrån det kommenterar AF förslag på den framtida inriktningen – Martin Söderström
 • 12:45 Synpunkter från parterna
 • 13:10 Frågor/kommentarer från åhörare
 • 13:20 Slutord/kommentarer från Martin Kruse och Martin Söderström
 • 13:30 Avslutning Mats Wadman

Tid och plats

 • Tisdagen den 20 april kl. 12:00-13:30.
 • Online (återkommer om länk för deltagande)

Anmälan

Anmälan senast den 16 april via formuläret nedan.

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Förtäring:
Är du medlem i ILERA?
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Meddelande: