Kan Arbetsmarknadsutbildningen lösa kompetensbristen?

Den svenska ekonomin har återhämtat sig väl efter den kris som orsakades av pandemin. Efterfrågan på arbetskraft är stor och prognoser pekar på att bristen på arbetskraft med efterfrågade kompetenser kommer att fortsätta öka. Inte minst finns betydande kompetensbehov till följd av den pågående klimatomställningen och stora industrisatsningar i norra Sverige.

Regeringen har i regleringsbrevet för 2022 gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla arbetet med arbetsmarknadsutbildning med syfte att motverka brist på arbetskraft. Arbetsmarknadsutbildningen ska öka i omfattning samtidigt som resultaten efter avslutad utbildning ska förbättras, särskilt för utrikes födda kvinnor. Arbetsförmedlingen ska ta vara på kunskap om arbetsgivares efterfrågan på arbetskraft genom dialog med branschorganisationer och andra relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Utifrån denna bakgrund bjuder vi in till ett webbinarium där politiken, forskningen, Arbetsförmedlingen och parterna får ge sin bild av utmaningarna och lösningarna.

Upplägg

  • Inledning Mats Wadman, ordförande svenska ILLERA.
  • Statssekreterare Roger Mörtvik redovisar bakgrunden till uppdragen och hur man ser på Af och arbetsmarknadsutbildningen.
  • Anders Forslund, Professor emeritus IFAU, ger en sammanfattning av kunskapsläget om arbetsmarknadsutbildningen. Utifrån forskningen vad är problemet med a-utbildningens volym och anpassning. Vad bör förändras.
  • Mattias Andersson, Bitr. avdelningschef Arbetsförmedlingen, redovisar hur man arbetar med att förbättra arbetsmarknadsutbildningens effektivitet och roll för att minska arbetskraftsbristen, utifrån Regleringsbrevet för 2022 och tidigare uppdrag.

Diskussion inom en panel bestående av inledarna samt Maria Rosendahl, näringspolitisk chef teknikföretagen, Håkan Regnér, ekonom Saco och Anders Barane, utredare SKR.

Samtalet leds av Mats Wadman, ordförande för ILERA.

Tid och plats

  • Onsdagen den 2 februari kl. 12:00-13:30.
  • Mötesform: Enbart digitalt

Anmäl dig senast 31 januari

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Är du medlem i ILERA?
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Hur vill du delta?( * )
Meddelande: