En reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet – en diskussion om förslagen i promemorian, Ds 2021:27

Arbetsförmedlingen ska fortsatt ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men matchande och rustande insatser ska i huvudsak utföras av fristående aktörer.

Efter en kort presentation av förslagen i DS:en sker en paneldiskussion där det också kommer att ges utrymme för frågor från åhörarna.

I panelen finns företrädare från Regeringskansliet, forskare och parterna.

Tid och plats

  • Tisdagen den 5 oktober kl. 13:30-15:00.
  • Lokal för panelen: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
  • Åhörarna deltar digitalt (återkommer om länk för deltagande)

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Förtäring:
Är du medlem i ILERA?
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Meddelande: