Hur möter regeringen utmaningarna på arbetsmarknaden när konjunkturen viker och strukturomvandlingen tilltar?

Osäkerheterna i ekonomin är stora inför kommande år. Det gäller även vilka effekter som konjunkturavmattningen får på arbetsmarknaden. Denna osäkra situation följer efter en pandemi som satte arbetsmarknaden på prov och spädde på långtidsarbetslösheten. Samtidigt är bristen på kompetens stor både i näringslivet och i offentliga verksamheter. 

Parallellt pågår en strukturomvandling till följd av teknikutveckling och grön omställning som skärper utmaningarna på arbetsmarknaden ytterligare. Risken är stor att vi står inför dubbla utmaningar som dessutom påverkas av varandra.

Seminariet inleds med presentationer av Ylva Hedén om arbetsmarknadsläget, Sophia Metelius om regeringens arbetsmarknadspolitik vid lågkonjunktur och vid strukturomvandling och Davis Seim om vad forskningen säger om arbetsmarknadspolitik i konjunkturnedgång och strukturomvandling. Därefter följer en paneldiskussion där även representanter för arbetsmarknadens parter ansluter.

Samtalet leds av Irene Wennemo, ordförande i svenska ILERA-föreningen.  

Medverkande:

 • Ylva Hedén, prognoschef vid Konjunkturinstitutet
 • Sophia Metelius, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
 • David Seim, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
 • Samtal med arbetsmarknadens parter
 • Avslutande diskussion, samtliga

Tid och plats

 • Tisdagen den 14 februari kl. 12:00-13:30.
 • Form: hybridseminarium fysisk + digital
  • Lokal: SKR, Hornsgatan 20, Stockholm.
  • Digital: Zoom, länk för deltagande kommer i god tid innan seminariets start

OBS! Antalet platser vid fysiskt deltagande är begränsat. Betalande medlemmar har förtur till medverkan på plats (”först till kvarn”).

Lättare lunch och kaffe serveras på plats från 11:30

Anmäl dig senast 10 februari

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Är du medlem i ILERA?
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Hur vill du delta?( * )
Meddelande: