Ökar inflationen risken för höga kompensationskrav?

Inflationen är historiskt hög, i både Sverige och i omvärlden, och den har stigit snabbare än vad många väntade sig. Nu ligger prisökningstakten på nivåer som är högre än på 30 år. I flera länder har även lönerna börjat stiga och det ökar risken för att inflationen ska bita sig fast. Svensk ekonomi bedöms gå in i en lågkonjunktur med ett försämrat arbetsmarknadsläge samtidigt som Riksbanken har aviserat att de kommer fortsätta med räntehöjningar. Till detta kan lägga en eskalerande europeisk energikris.

Sverige har under denna period med hög inflation ännu inte haft någon stor avtalsrörelse. Märket för löneökningarna slogs fast innan priserna började stiga. Under den kommande våren ska lönerna omförhandlas på hela den privata arbetsmarknaden. Det sker i en situation där inflationen kan vara en bra bit högre än två procent och löntagarna har haft en negativ reallöneutveckling. Frågan är hur fack och arbetsgivare bör resonera i denna nya situation.

Seminariet inleds med en presentation av Per Jansson, vice riksbankschef och Nils Gottfries, professor em.  

Medverkande:

 • Per Jansson, vice riksbankschef, Riksbanken
 • Nils Gottfries, professor emeritus i nationalekonomi, Uppsala universitet
 • Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom, Svenskt Näringsliv
 • Torbjörn Hållö, ekonom, LO
 • Katarina Lundahl, chefsekonom, Unionen
 • Anders Forslund, professor emeritus, IFAU.

Samtalet leds av Anders Forslund, ledamot i svenska ILERA.

Tid och plats

 • Fredagen 30 september kl. 12:00-13:30.
 • Mötesform: hybridmöte fysisk + digital
  • Lokal: Stora/lilla Björn, Af Huvudkontor, elektrogatan 4, Solna.
  • Digital: Zoom, länk för deltagande kommer i god tid innan seminariets start

OBS! Antalet platser vid fysiskt deltagande är begränsat. Betalande medlemmar har förtur till medverkan på plats (”först till kvarn”). Lättare lunch och kaffe serveras på plats.

Anmäl dig senast 27 september

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Är du medlem i ILERA?
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Hur vill du delta?( * )
Meddelande: