Svenska ILERA-föreningens årsmöte

Årsmötet behandlar sedvanliga ärenden som styrelsens verksamhetsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen och val av styrelse, revisorer och valberedning.

På grund av den pågående Coronaepidemin hålls årsmötet som ett digitalt möte och något seminarium i anslutning till årsmötet hålls inte.

Årsmöteshandlingar

Tid och plats

Anmälan: senast måndagen 1 juni

Välkomna!

Svenska ILERA-föreningen

Mats Wadman

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Förtäring:
Är du medlem i ILERA?
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Meddelande: