Varför etableringsjobb?

Etableringsjobb är en ny typ av stöd som ska underlätta för arbetsgivare att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa. Modellen är framtagen genom en principöverenskommelse 2017 mellan parterna på privat sektor och bygger på att arbetsgivarna ska få lägre kostnader för att anställa, samtidigt som den anställda ska ha lön i paritet med avtal i branschen. Skillnaden ska kompletteras med ersättning från Försäkringskassan som längst i två år.

Införandet har dragit ut på tiden bland annat för att ersättningsmodellen behövt granskas av EU-kommissionen som förväntas godkänna stödet i närtid. Även branschavtal på arbetsmarknadens olika sektorer krävs. I vårändringsbudgeten för 2022 föreslår regeringen att 50 miljoner kronor ska satsas på att införa etableringsjobb.

Seminariet inleds med en presentation av etableringsjobb som modell, bakgrund och processen som har varit.  Forskningen ger sina reflektioner kring etableringsjobb utifrån tidigare forskning om vilka insatser som är effektiva för långtidsarbetslösa och nyanlända. Partena, på såväl privat som offentlig sektor, berättar hur de förbereder för reformen och vilka utmaningar och möjligheter som finns.

Medverkande:

 • Björn Johansson, departementssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
 • Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör, IFAU
 • Ida Eklöf, biträdande förhandlingschef, SKR
 • Stefan Koskinen, förbundsdirektör och chef för arbetsgivarsamverkan, Almega
 • Markus Furuberg, förhandlingschef, Akademikerförbundet SSR / Saco

Samtalet leds av Mats Wadman, ordförande för ILERA.

Tid och plats

 • Tisdagen den 31 maj
  • Årsmöte 11.00- ca12.00
  • Seminariet 12:00-13:30.
 • Mötesform: mix fysisk + digital

  Lokal: Stora TCO-salen, markplan i TCO-huset, Linnégatan 14 Stockholm.

  Digital: länk för deltagande kommer i god tid innan seminariets start

OBS! Antalet platser vid fysiskt deltagande är begränsat. Betalande medlemmar har förtur till medverkan på plats (”först till kvarn”). Lättare lunch och kaffe serveras på plats.

Anmäl dig senast 27 maj

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Är du medlem i ILERA?
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Hur vill du delta?( * )
Meddelande: