Nästa seminarium planeras till april.

4 februari: Lunchseminarium om valideringsdelegationens slutbetänkande

Inspelat seminarium den 4 februari

På en alltmer föränderlig arbetsmarknad kan ett utvecklat system för validering inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet ge betydande samhällsekonomiska vinster. Validering är ett viktigt verktyg för det livslånga lärandet, för ökad anställningsbarhet och för en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Valideringsdelegationen har under fyra år haft regeringens uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på nationell och regional nivå. Delegationen lämnar den 13 januari sitt slutbetänkande med förslag om hur Sverige kan få ett mer sammanhållet, nationellt och permanent system för validering.

Med validering avses en strukturerad bedömning och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur de har förvärvats.

ILERA bjuder i samband med detta in till ett seminarium den 4 februari för att belysa och diskutera valideringsdelegationens förslag.

Medverkande

 • Anders Ferbe, ordförande, Valideringsdelegationen
 • Erik Mellander, ställföreträdande chef, docent, IFAU
 • Karin Pilsäter, utredare, TCO
 • Anders Barane, utredare, SKR
 • Christer Bergqvist, enhetschef, Myndigheten för yrkeshögskola (Myh)
 • Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv
 • Frida Olsson, ombudsman, LO
 • Ana Andric, utredare, SACO

Seminariet modereras av Mats Wadman, ordförande Svenska ILERA-föreningen.

Tid och plats

 • Tisdagen den 4 februari kl. 12:00-14:30.
 • Lunchsmörgås serveras kl. 12.00.
 • Adress: Sveriges kommuner och regioner (SKR), Hornsgatan 20, Stockholm

Anmälan: senast fredagen den 31 januari

Välkomna!

Svenska ILERA-föreningen

Mats Wadman

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Förtäring:
Är du medlem i ILERA?
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Meddelande: