Seminarium om den svenska arbetsmarknadsmodellen och konflikten i Göteborgs hamn 

Många har svårt att förstå vad den långvariga konflikten i Göteborgs hamn handlar om. Den svenska arbetsmarknadsmodellen åberopas, men vad betyder den? Har tolkning och tillämpning av den svenska arbetsmarknadsmodellen förändrats under senare år?

Risk för ”avtalsshopping” och framväxt av ”gula fack”? Hur löses konflikter på arbetsplatser med två eller flera konkurrerande fack? Finns det samhällsfarliga konflikter och hur kan andra intressen än de som företräds av direkt berörda parter hanteras? Är konflikten i Göteborgs hamn ett undantag eller finns liknande på andra arbetsplatser? Relationen mellan nationell nivå och den enskilda arbetsplatsen – vem bestämmer? Vem bär ansvaret – parterna eller politikerna?

Dessa och andra frågor kommer vi att belysa vid seminariet förmiddagen den 28 mars.

Medverkande:

  • Mattias Dahl, vd Transportföretagen
  • Kurt Eriksson, tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet
  • Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot Hamnarbetarförbundet
  • Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen
  • Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv
  • Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
  • Lena Maier Söderberg, chefsjurist Saco
  • Jan Sjölin, medlare
  • Tommy Wreeth, ordförande Transportarbetareförbundet
  • Joakim Ärlund, vd Sveriges hamnar

Moderator är Claes Stråth, ordförande, Svenska ILERA-föreningen.

Tid och plats

Onsdagen den 28 mars 2018 kl. 09.00-11.45, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm.

Kaffe serveras från 08.30. Seminariet startar 09.00. Lunchsmörgås från 11.45.

Anmälan

Anmälan senast fredagen 23 mars. Antalet platser är begränsat och kommer att fördelas efter principen ”först till kvarn”.

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Förtäring:
Meddelande: