ILERA World Congress 2021

the 19th ILERA World Congress, Lund, Sweden, 21–24 June 2021

Nästa år, 2021, mellan den 21–24 juni arrangeras ILERA:s världskongress i Lund, och det är första gången som världskongressen hålls i Sverige och Norden. Världskongressen i Lund har temat ”Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations”.

ILERA (the International Labour and Employment Relations Association) är sedan mer än femtio år en internationellt ledande vetenskaplig organisation med fokus på samhällsrelevant och tvärvetenskaplig forskning om arbetsmarknaden och arbetslivet. Det finns också en svensk avdelning - den svenska ILERA-föreningen, som bl.a. organiserar intressanta seminarier om aktuella arbetsmarknadsfrågor.

Världskongressen utgör en unik möjlighet att ta del av ledande internationell forskning och att presentera svensk och nordisk arbetsmarknadsforskning och den svenska arbetsmarknadsmodellen för en internationell publik. Världskongressen utgör också en viktig mötesplats för forskare, representanter för arbetsmarknadens parter, regeringar och internationella organisationer från hela världen.

Vi följer noga utvecklingen rörande Covid-19 pandemin. Vi iakttar rekommendationer från myndigheter, och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att garantera en säker kongress och för att motverka spridningen av coronaviruset. Vi strävar efter en "two track" (eller "hybrid") kongress, d.v.s. att kombinera en fysisk kongress på Lunds universitet med robusta digitala lösningar för att garantera ett brett och globalt deltagande på kongressen. Ett slutligt beslut om huruvida kongressen kan hållas fysiskt på plats i Lund kommer att kommuniceras senast den 1 mars 2021. Registreringen kommer att öppna den 18 januari 2021, och principerna för avbokning och återbetalning av kongressavgifter kommer att spegla deltagarnas behov i den pågående pandemin.

Ni hittar Call for Papers på kongresshemsidan:  Ilera world congress 2021

För frågor, var vänlig att kontakta ilera2021@jur.lu.se

Dear friends and colleagues,

I am very happy and honoured to welcome you to Lund and the 19th ILERA World Congress to be held between the 21st and 24th of June 2021. The theme of the congress is ‘Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations’.

For more than 50 years, ILERA, has promoted the study of labour and employment relations throughout the world. The 19th ILERA World Congress will continue this impressive tradition and serve as a vital global platform, gathering scholars, social partners, policy-makers, and other stakeholders to exchange ideas and best practices.

Lund University, my home university, will host the ILERA World Congress. Lund University is a full-scale, research-intensive, internationally-oriented university that recently celebrated its 350th anniversary. The ILERA World Congress is organized by an Organizing Committee, an Academic Committee and the Swedish ILERA Association in collaboration.

A warm welcome to Lund and Sweden in 2021, and all the best
 

Mia Rönnmar
President of ILERA

Call for Papers till ILERA:s 19:e världskongress