Föreningsverksamhet

Svenska Ilera-föreningens:s verksamhet bedrivs genom seminarier och allmän information kring aktuella frågor på arbetsmarknadsområdet. På seminarierna presenteras ny forskning eller nya utredningar och kommenteras av forskare och medverkande från arbetsmarknadens parter. Medlemmarna i Svenska Ilera-föreningen har anknytning till bland annat forskningsinstitutioner, myndigheter, regeringskansliet, arbetsmarknadens parter och näringsliv.

Seminarierna brukar förläggas till lunchtid,kl. 12.00-13.30 för att underlätta deltagande och genomförs i parternas lokaler. Avslutningsvis bjuds det ofta på någon enkel förtäring då tillfälle ges till samspråk. Som medlem bjuds man in att delta i seminarierna och får information om olika internationella konferenser.

Varje år anordnas ett antal seminarier. Nedan listas seminarier som arrangerats av Svenska Ilera-föreningen under de senaste åren.

2017

 • Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande - Vägledning för framtidens arbetsmarknad

 • Hur underlätta etablering på arbetsmarknaden genom nya vägar?

 • Slutbetänkanden om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv och nationellt centrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö
 • ILERA 50 år: forskning och dialog om arbetsmarknad och arbetsliv i Sverige och internationellt.

2016

 • Utredningen om Arbetsförmedlingen
 • Avtalsrörelse 2016
 • Ny arbetsmiljöstrategi
 • Etablering på arbetsmarknaden

2015

 • Profiling – en modell för att förutse långtidsarbetslöshet
 • Hela lönen, hela tiden- utmaningar för ett jämställt arbetsliv (JA-delegationens utredning)
 • Översyn av lex Laval

2014

 • Långtidsarbetslösheten i Sverige
 • Yrkesutbildningar - möjligheter och problem
 • Matchningen på svensk arbetsmarknad
 • Övergången från arbete till pension 2012
 • Arbetsmarknadsministern om arbetsmarknadspolitiken

2013

 • Pensionsåldersutredningen
 • Situationen för ungdomar utanför arbetsmarknaden
 • Rörligheten på arbetsmarknaden - psykologiska perspektiv på inlåsning och rörlighet
 • Omställning - omställningsavtalen och deras funktion på arbetsmarknaden och i arbetsrätten