Aktuellt

Svenska ILERA-föreningen planerar att bjuda in till tre seminarier under våren 2017:

ILERA 50 år: forskning och dialog om arbetsmarknad och arbetsliv i Sverige och internationellt.

Fredagen 3 februari kl. 12.00 -14.00. Värd Saco.
 

Slutbetänkanden om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv och nationellt centrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö.

Onsdagen 5 april kl. 12.00 -13.30. Värd LO.
 

Enkla jobb och enklare vägar till jobb.

April eller maj kl. 12.00 -13.30

Inbjudan till seminarierna med uppgift om plats och medverkande mailas senast tre veckor före seminariet till medlemmar och övriga som meddelat sin mailadress. Inbjudan sprids också genom sociala medier.

Seminarierna är avgiftsfria och från kl. 11.30 erbjuds en lunchsmörgås. Den organisation som är värd svarar för kostnaderna för lokal och lunchsmörgås.
 

Svenska ILERA-föreningen

 • Är en del av den internationella organisationen ILERA
 • Anordnar seminarier kring aktuella ämnen om arbetsmarknad och arbetsliv
 • Föreningens medlemmar har ofta anknytning till arbetsmarknadens parter, universitet och andra forskningsinstitutioner, regeringskansliet, statliga myndigheter och näringsliv
 • Medlemsavgiften är 200 kr per år från och med 2017
 • Som medlemsförmån erbjuds rabatterad prenumeration på tidskriften Arbetsmarknad och Arbetsliv, www.kau.se/arbetsmarknad-arbetsliv
 • I föreningens styrelse ingår för närvarande såväl företrädare för arbetsmarknadens parter, universitet, regeringskansliet och statliga myndigheter som personer utan sådan anknytning.
 • Föreningen kommer att vara värd för Internationella ILERA-kongressen 2021
 • Föreningens tidigare namn var Svenska IIRA-föreningen (International Industrial Relations Association)

Internationella ILERA-föreningen

 • ”International Labour and Employment Relations Association”, se www.ilo.org/public/english/iira/
 • ILERA (tidigare IIRA) bildades 1966 och syftar till att ”promote the study of labour and employment relations throughout the world in the relevant academic disciplines, by such means as: encouraging the establishment and development of national associations of industrial relations specialists; facilitating the spread of information about significant developments in research and education in the field of industrial relations; organising worldwide and regional congresses; and promoting internationally planned research, by organising study groups on particular topics."
 • Samarbetar nära FN-organet ILO (International Labour Organisation), som har sitt säte i Geneve
 • Leds av tre personer – President-Elect, President och Past-President med en mandatperiod på vardera tre år
 • Svenska ILERA-föreningens vice ordförande Mia Rönnmar, professor vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, är sedan 2015 President-Elect och kommer 2018 att väljas till President
 • Under sitt sista år anordnar President ILERA:s världskongress i sitt hemland, och år 2021 kommer därför Sverige att vara värd för ILERA:s världskongress
   

Medlemsavgiften 200 kr per år betalas till plusgirokonto 37 19 24-2. Vid betalning ska namn, adress och e-post anges.

Välkommen som medlem och som deltagare vid våra seminarier.

Claes Stråth

Ordförande i styrelsen för Svenska ILERA-föreningen